Διαδικτυακές Ομιλίες από το Κέντρο Φ

19 Αυγούστου, 2021 12:55

Ενημερώνουμε ότι το “Κέντρο φ”, σε συνεργασία με το Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης,  πραγματοποιεί μια σειρά δωρεάν μηνιαίων διαδικτυακών ομιλιών με θέματα ψυχικής υγείας που ξεκίνησαν στις 31 Μαρτίου 2021 και τελειώνουν στις 25 Αυγούστου 2021.

Το “Κέντρο φ” αποτελεί μια σύμπραξη νέων επιστημόνων ψυχικής υγείας που ξεκίνησε τη δράση του τον Οκτώβριο του 2017, με στόχο την αναχαίτιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στον ψυχισμό των ηλικιωμένων ανθρώπων, πραγματοποιώντας ενημερωτικές δια ζώσης ομιλίες σε πάνω από 38 ΚΑΠΗ των δήμων της Αττικής. 

Στις διαδικτυακές ομιλίες ενημέρωσης μπορούν να συμμετέχουν οι ωφελούμενοι του ΚΑΠΗ, του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενος δημότης άνω των 60 ετών. 

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα, εφόσον προκύψει ανάγκη και έπειτα από συνεννόηση, εξειδικευμένης τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης των ενδιαφερόμενων συμμετεχόντων στη δράση έως και τον Σεπτέμβριο του 2021. 

Οι διαδικτυακές ομιλίες ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας zoom στον σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/7226839136?pwd=WXd5SzlXOUFyWGhyS1hHV1pEN2Y4UT09

και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

  • Τετάρτη 25/08/2021 και ώρα 13:00: Μοναξιά και Κοινωνική Απομόνωση-Συνέπειες και Τρόποι Αντιμετώπισης.

Οι κωδικοί για τη σύνδεση στη διαδικτυακή ομιλία μέσω της πλατφόρμας Zoom είναι: 

Meeting ID: 722 683 9136

Password: 149533

Επίσης, μπορείτε να την παρακολουθήσετε και στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/channel/UC8GSIAJAET6BNl9KKhFA5Lw

Πληροφορίες: Απόστολος Μάρης, τηλ. 22810-81001

Γραφείο Επικοινωνίας 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: