Ανάθεση Μελέτης Έργου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γ.Ν. Σύρου

9 Ιουνίου, 2021 14:19

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του έργου  “Μελέτες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Γενικού Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο”, μεταξύ του Δημάρχου Νικολάου Λειβαδάρα και της εταιρείας “ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ” συνολικού ποσού 68.540,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων».

Αντικείμενο της μελέτης είναι η απαιτούμενη πλήρης τεκμηρίωση και κοστολόγηση των παρεμβάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των μελετών.

Σύμφωνα με την Έκθεση επιθεώρησης του ενεργειακού επιθεωρητή, για την ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του Γ. Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώϊο” θα πρέπει να υλοποιηθούν οι κάτωθι παρεμβάσεις:

1) Τοποθέτηση θερμομονωτικού κελύφους

2) Αλλαγή κουφωμάτων

3) Αλλαγή φωτιστικών

4) Τοποθέτηση Ηλιακών Θερμοσιφώνων

5) Ρύθμιση Λέβητα ΖΝΧ & Τοποθέτηση νέου συμπληρωματικού Λέβητα

6)Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό στην οροφή κτιρίων (NET METERING)

7) Αλλαγή Κυκλοφορητών

8) Αλλαγή Ψύκτη

9) Αλλαγή Λέβητα Θέρμανσης

Σύμφωνα με την Έκθεση επιθεώρησης του ενεργειακού επιθεωρητή, για την ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο Γραφείων της Τεχνικής Υπηρεσίας θα πρέπει να υλοποιηθούν οι κάτωθι παρεμβάσεις:

1) Μόνωση Οροφής & Εξωτερικών Τοίχων

2) Αλλαγή κουφωμάτων

3) Αλλαγή φωτιστικών

4) Αλλαγή – Τοποθέτηση Νέων SPLIT UNITS inverter

Γραφείο Επικοινωνίας 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης