Ανανέωση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

19 Ιουλίου, 2022 13:14

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το νέο νόμο για το υπαίθριο εμπόριο, όσοι κατέχουν ήδη, παλιά άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, είτε ως παραγωγοί πωλητές (π.χ. αλιείς που πωλούν από το αλιευτικό τους σκάφος ή αγρότες εκτός λαϊκής αγοράς που πωλούν από σταθερή θέση), είτε ως επαγγελματίες πωλητές (π.χ. καντίνες ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης), παρακαλούνται, εφόσον δεν είχαν ανανεώσει με βάση τον προηγούμενο νόμο ή λήγει η άδειά τους μέχρι 31- 07-2022, να καταθέσουν αίτηση για την ανανέωσή της μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

 Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, οι άδειες για τις οποίες δεν θα κατατεθεί αίτηση ανανέωσης, θα πάψουν να ισχύουν και όσοι απωλέσουν την άδειά τους για το συγκεκριμένο λόγο, θα πρέπει να τηρήσουν τις διαδικασίες του νέου νόμου και να επανέλθουν με νέα άδεια, μετά από σχετική προκήρυξη.

Σας γνωρίζουμε ότι για κάθε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία που περιγράφεται και για την υποβολή αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22813-60925 (κα Ταρζέντα Ελένη) ή δευτερευόντως στο τηλέφωνο 22813-60924 (κα Σιγάλα Πλουμή).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης