Αιτήσεις για πρόγραμμα “Άθληση για όλους”

11 Μαρτίου, 2022 15:03

Το Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας & Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους» για το έτος 2022, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2022.

Τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, συμβάλλουν στην πρόληψη υγείας και των εκφυλιστικών τάσεων, την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, τη βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, την καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την αναψυχή των πολιτών.

Το πρόγραμμα άσκησης θα πραγματοποιείται τρεις φορές εβδομαδιαίως Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, ώρα 11:00, στον χώρο του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (στην Α’ αίθουσα αρχικά και στον υπαίθριο χώρο μετά το ξεκίνημα των εργασιών στατικής αποκατάστασής της) και θα περιλαμβάνει ορθοσωμική – μυϊκή ενδυνάμωση – ελαφριά βάρη – pilates και αερόβια άσκηση. Το μηνιαίο αντίτιμο έχει οριστεί στα €10 μηνιαίως.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο  γραφείο του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας & Αθλητισμού στο Αθλητικό Κέντρο (κολυμβητήριο), από την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 έως και την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022.

Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση από γενικό ιατρό, παθολόγο ή καρδιολόγο, η οποία θα πιστοποιεί την καταλληλότητά τους για συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης. Οι ιατρικές βεβαιώσεις δεν πρέπει να είναι παλαιότερες του ενός έτους.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του προγράμματος τοποθετείται στις αρχές Απριλίου.

Πληροφορίες στα τηλ.22810 84505 (εσωτ. 3) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akde@syros-ermoupolis.gr

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: