Ανακοινώσεις

Πρόσκληση 1/2020 Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση 1/2020 Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση 2/2020 Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση 2/2020 Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Πρόσκληση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Ενημέρωση για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών
Ενημέρωση για χρήστες και συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Η προστασία του ιδιωτικού βίου και του απορρήτου των επικοινωνιών αποτελεί μια από τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και ένα θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα.  Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε όλοι, πολίτες και νομικά πρόσωπα συνείδηση της σημασίας τη προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας μας.  Η […]
Ανακοίνωση Υποβολής Δήλωσης Υπολογισμού Τελών
Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης στα πλαίσια του Ν. 4647/2019 άρθρο 51 «Ρυθμίσεις σχετικά με Δημοτικά Τέλη», ανακοινώνει ότι οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31/03/2020, χωρίς την […]
Πρόκληση 1/2020 Κοινότητας Γαλησσά
Πρόκληση 1/2020 Κοινότητας Γαλησσά
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Ενημερώνουμε τους δημότες και κατοίκους του νησιού μας ότι οι νέες Παιδικές Χαρές στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και στον Φοίνικα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, καθώς το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί . Παρακαλούμε θερμά, για λόγους ασφαλείας, να αποφεύγεται η χρήση τους, μέχρι να τεθούν στη διάθεση του κοινού, οπότε και θα […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Ενημερώνουμε τους πολίτες που έχουν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους εντός της περιοχής εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως αυτή ορίσθηκε με την απόφαση 173/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης, ότι για το τρέχον έτος 2020 δεν απαιτείται ανανέωση της κάρτας επιτρεπόμενης στάθμευσης, αλλά εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η κάρτα του 2019.
ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2o:Έγκριση ή μη μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού γιατην μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: Σ.Α. 2018ΣΕ27510133 (ΚΩΔ. CPV: 71320000-7“Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών”) με Κωδικό ΟΠΣ 5002450
  • Kατηγορίες