Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου έτους 2020
Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου έτους 2020.
Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαΐου έτους 2020
Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαΐου έτους 2020
Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου έτους 2020
Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου έτους 2020
Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου έτους 2020
Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου έτους 2020
Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020
Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020
Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου έτους 2020
Εκτέλεση προϋπολογισού μηνός Ιανουαρίου έτους 2020