Απόφαση 99/2022 της Οικονομικής Επιτροπής

9 Μαΐου, 2022 12:31

Αποδοχή ή μη επιχορήγησης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ.57/1973 και την αριθμ.33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Ετικέτες: