Απόφαση 43/2023 της Οικονομικής Επιτροπής

13 Μαρτίου, 2023 13:10

Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ»

Ετικέτες: