Απόφαση 42/2023 της Οικονομικής Επιτροπής

13 Μαρτίου, 2023 13:07

Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος εργαζομένων για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του διάρκειας δύο ετών

Ετικέτες: