Απόφαση 41/2023 της Οικονομικής Επιτροπής

13 Μαρτίου, 2023 13:04

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2023

Ετικέτες: