Απόφαση 321/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

30 Νοεμβρίου, 2021 13:28

Τροποποίηση της με αρ. 285/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και σύσταση εκ νέου της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (χρήση 2018/19)

Ετικέτες: