Απόφαση 320/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

30 Νοεμβρίου, 2021 13:26

Έγκριση ή μη έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε αδύναμο πολίτη

Ετικέτες: