Απόφαση 318/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

25 Νοεμβρίου, 2021 8:04

Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2022

Ετικέτες: