Απόφαση 313/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

25 Νοεμβρίου, 2021 7:58

Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Δον Ι. Στεφάνου κ. Άνω Σύρου (Πρώην ΔΗΚΕΔΑΣ).

Ετικέτες: