Απόφαση 312/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

25 Νοεμβρίου, 2021 7:56

Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου –ισόγειο στη θέση Καμάρα στην είσοδο του οικισμού Άνω Σύρου.

Ετικέτες: