Απόφαση 275/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

11 Οκτωβρίου, 2021 13:21

Έγκριση ή μη παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου έναντι ανταλλάγματος στην εταιρεία ΚΡΙΘΑΡΗΣ Ο.Ε.

Ετικέτες: