Απόφαση 273/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

11 Οκτωβρίου, 2021 13:18

Αποδοχή ή μη δωρεών στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: