Απόφαση 272/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

11 Οκτωβρίου, 2021 12:28

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Υποέργο:Διαμόρφωση οικοπέδου» της πράξης «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου”

Ετικέτες: