Απόφαση 271/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

11 Οκτωβρίου, 2021 12:27

Έγκριση ή μη 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Ετικέτες: