Απόφαση 269/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

11 Οκτωβρίου, 2021 12:24

Έγκριση ή μη πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκποίηση οχημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: