Απόφαση 261/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

10 Σεπτεμβρίου, 2021 12:17

Έγκριση ή μη της 6ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης Ο.Ε. 2021

Ετικέτες: