Απόφαση 235/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

29 Ιουλίου, 2021 13:39

Έγκριση ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και ισολογισμού Β’ τριμήνου 2021 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Ετικέτες: