Απόφαση 234/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

29 Ιουλίου, 2021 11:35

Έγκριση ή μη αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2021

Ετικέτες: