Απόφαση 233/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

29 Ιουλίου, 2021 11:33

Έγκριση ή μη 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σύρου Ερμούπολης ο.ε. 2021

Ετικέτες: