Απόφαση 232/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

29 Ιουλίου, 2021 11:32

Έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου-Ερμούπολης

Ετικέτες: