Απόφαση 231/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

29 Ιουλίου, 2021 11:30

Αποδοχή ή μη επιχορήγησης στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ. και τα ΣΔΕ

Ετικέτες: