Απόφαση 213/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

20 Ιουλίου, 2021 11:35

Έγκριση ή μη διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Ετικέτες: