Απόφαση 200/2022 Οικονομικής Επιτροπής

5 Αυγούστου, 2022 10:05

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου επί της οδού Σουρή, στην Ερμούπολη»

Ετικέτες: