Απόφαση 2/2022 της Οικονομικής Επιτροπής

12 Ιανουαρίου, 2022 14:18

Έγκριση ή μη χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου»

Ετικέτες: