Απόφαση 199/2022 Οικονομικής Επιτροπής

5 Αυγούστου, 2022 9:50

Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση Αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης»

Ετικέτες: