Απόφαση 171/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

10 Ιουνίου, 2021 9:03

Μείωση ή μη τελών κοινόχρηστων χώρων σε επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή της λήψης μέτρων για την λειτουργία τους με ταυτόχρονη αποφυγή της διάδοσης του κορονοιού

Ετικέτες: