Απόφαση 170/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

10 Ιουνίου, 2021 9:01

Εξειδίκευση ή μη δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας τεχνικής ηχητικής κάλυψης προβολής video mapping στο πλαίσιο δράσεων εορτασμού των 200 χρόνων μετά την επανάσταση του 1821

Ετικέτες: