Απόφαση 169/2023 της Οικονομικής Επιτροπής

22 Σεπτεμβρίου, 2023 12:00

Καθορισμός ανταλλάγματος για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Ετικέτες: