Απόφαση 168/2023 της Οικονομικής Επιτροπής

22 Σεπτεμβρίου, 2023 11:58

Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων»  

Ετικέτες: