Απόφαση 168/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

10 Ιουνίου, 2021 8:53

Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – καταστήματος επί της οδού Χίου

Ετικέτες: