Απόφαση 167/2023 της Οικονομικής Επιτροπής

22 Σεπτεμβρίου, 2023 11:57

Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αντλιών θερμότητας για το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο»  

Ετικέτες: