Απόφαση 167/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

10 Ιουνίου, 2021 8:46

Έγκριση ή μη χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Δημ. Σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου

Ετικέτες: