Απόφαση 165/2023 της Οικονομικής Επιτροπής

22 Σεπτεμβρίου, 2023 11:53

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πιστώσεων για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

Ετικέτες: