Απόφαση 158/2022 της Οικονομικής Επιτροπής

15 Ιουνίου, 2022 14:40

Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποκατάστασης Όψεων Δημαρχείου Σύρου – Ερμούπολης»

Ετικέτες: