Απόφαση 157/2022 της Οικονομικής Επιτροπής

15 Ιουνίου, 2022 14:22

Κατάρτιση ή μη όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ερμούπολης»

Ετικέτες: