Απόφαση 156/2022 της Οικονομικής Επιτροπής

15 Ιουνίου, 2022 14:20

Αποδοχή ή μη χορηγίας προς ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης από τον Όμιλο Φουσκωτών Σκαφών

Ετικέτες: