Απόφαση 154/2022 της Οικονομικής Επιτροπής

15 Ιουνίου, 2022 14:17

Έγκριση ή μη 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2022 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Ετικέτες: