Απόφαση 102/2022 της Οικονομικής Επιτροπής

9 Μαΐου, 2022 12:35

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης μέσω δημοπρασίας, στα όρια του οικισμού Κ. Άνω Σύρου

Ετικέτες: