Απόφαση 101/2022 της Οικονομικής Επιτροπής

9 Μαΐου, 2022 12:34

Αποδοχή ή μη δωρεών προς ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: