Απόφαση 100/2022 της Οικονομικής Επιτροπής

9 Μαΐου, 2022 12:32

Αποδοχή ή μη επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων

Ετικέτες: