Απόφαση 1/2022 της Οικονομικής Επιτροπής

12 Ιανουαρίου, 2022 14:16

Έγκριση ή μη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ 2022) Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: