Ανοικτά κέντρα εμπορίου Δήμου Σύρου Ερμούπολης (Open Mall)

Ποιος είναι ο στόχος της Δράσης;

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων που:
α) θα αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και αισθητική της περιοχής παρέμβασης και
β) θα οργανώσει την οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Διαβάστε τα ακόλουθα αρχεία κάνοντας κλικ στο καθένα ξεχωριστά:

Open mall

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΚΕ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ