ΣΟΧ 7/2023 (Α.Π.:19001/28-09-2023) με ΑΔΑ: 6ΨΡΘΩΗΟ-ΔΑΣ Ανακοίνωση Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας στο Δήμο Σύρου–Ερμούπολης

2 Νοεμβρίου, 2023 13:50
  1. ΣΟΧ 7/2023 (Α.Π.:19001/28-09-2023) με ΑΔΑ: 6ΨΡΘΩΗΟ-ΔΑΣ  Ανακοίνωση Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης
  2. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»
  3. Ειδικό Παράρτημα (Α1) «Απόδειξης γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ» με σήμανση έκδοσης «07-04-2023»
  4. Έντυπο ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ
  5. 02-11-2023 ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Ετικέτες: