ΣΟΧ 4/2023 (Α.Π.:12600/16-06-2023) με ΑΔΑ:Ψ9ΘΙΩΗΟ-562 Ανακοίνωση του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

20 Ιουλίου, 2023 13:18

1. ΣΟΧ 4/2023 (Α.Π.:12600/16-06-2023)

2. Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»

3. Έντυπο ασεπ ΣΟΧ 2δε/υε

4. 20/07/2023 Ανακοίνωση Προθεσμιών Αιτήσεων

Ετικέτες: