Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης για τον θάνατο του Επισκόπου Φραγκίσκου Παπαμανώλη

3 Οκτωβρίου, 2023 14:50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης για τον θάνατο του Επισκόπου Φραγκίσκου Παπαμανώλη πρώην Σύρου, Θήρας και Κρήτης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης συνεδρίασε, την Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00, δια περιφοράς, μετά από την υπ΄αριθ. πρωτ. 19204/03-10-2023 κατεπείγουσα πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο για συζήτηση και λήψη αποφάσεως.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης εγκρίνει το κάτωθι Ψήφισμα

ΨΗΦΙΣΜΑ

α) Να κηρυχθεί η ημέρα της κηδείας του εκλιπόντος, ημέρα πένθους για τον Δήμο Σύρου –  Ερμούπολης και να αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα Δημοτικά καταστήματα.
β) Στην κηδεία να παραστούν ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο.
γ) Μία οδός του νησιού να ονομασθεί σε οδό Επισκόπου Φραγκίσκου Παπαμανώλη.
δ) Το παρόν Ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και να σταλεί στους οικείους του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ

Ετικέτες: